Opieka pooperacyjna

Problematyka gojenia ran

Po operacji pacjent i system opieki zdrowotnej musi zmierzyć się z jeszcze jednym wyzwaniem. Czas gojenia się rany to burzliwe przemiany biochemiczne, wzrost fibroblastów budujących rusztowanie skóry i keratynocytów, tworzących jej powierzchnię. Komórki układu odpornościowego usuwają niepotrzebne już komórki, resztki skrzeplin, martwe i żywe bakterie. Dopóki nie nastąpi przywrócenie ciągłości skóry, istnieje ryzyko wdarcia się bakterii i rozwoju infekcji. Powstanie rany przewlekłej dotyka ogólnie 3-4% pacjentów i 20-50% pacjentów operowanych w przypadkach nagłych. Przewlekłe gojenie się rany pooperacyjnej zwiększa śmiertelność o 5%. Co roku w Europie powstaje 4 mln nowych ran przewlekłych.

Jak szybko wygoić ranę

Aby zwiększyć szanse na szybkie zagojenie się rany, ważne jest jej systematyczne oczyszczanie (do 70,8% sukcesów). Istnieje wiele sposobów oczyszczania rany, a najwłaściwszy, uzależniony od wielu czynników potrafi dobrać odpowiednio wykwalifikowany lekarz lub pielęgniarka. Prawidłowe dobranie częstości zmian opatrunków i ich wybór z szerokiej gamy możliwości, włączając także terapię podciśnieniową, jest zadaniem dla wyedukowanego i doświadczonego personelu. Niezwykle ważnym jest również utrzymanie odpowiedniej równowagi wilgotności i usuwanie wysięku, mające wpływ na przebieg procesów zapalnych, co osiąga się także starannym doborem opatrunków.

Współpraca w gojeniu ran

Dla podejmowania trafnych decyzji prócz odpowiedniego zespołu pielęgniarek, położnych, lekarzy i fizjoterapeutów potrzebny jest nieustanny monitoring rany i częsty kontakt pacjenta z zespołem.

Opis przypadku

Konsultacja w obszarze wiejskim: 60-letni mężczyzna z cukrzycą z przewlekle gojącą się, powikłaną raną na prawym stawie skokowym. Rana z wysiękiem, z  widocznym odsłoniętym w głębi rany implantem. Lekarz mimo że zajmuje się leczeniem ran stwierdził, że ta rana się nie zagoi, potrzebna jest pomoc chirurga ortopedy, odesłał pacjenta do ortopedy, do szpitala

Przewiń do góry