Powstała spółka Polmedi Group. Stawia na międzynarodową ekspansję

Spółka WARMIE i Polmedi łączą siły. Ze wspólną ofertą ruszają za granicę. Planują też pozyskać z rynku do 2 mln euro na rozwój

WARMIE i Polmedi połączyły się. W konsekwencji powstanie spółka Polmedi Group, której celem będzie dostarczanie nowoczesnych rozwiązań medycznych. WARMIE w tym zakresie ma już kilkuletnie doświadczenie. Jest producentem sensora do monitorowania zmian temperatury. Polmedi dysponuje systemem telemedycznym iWound, który umożliwia skrócenie czasu terapii leczenia ran. Nowa spółka ma też w planach pozyskanie z rynku finansowania na poziomie

do 2 mln euro, które zamierza przeznaczyć na rozwój oraz międzynarodową ekspansję. Głównie stawia na takie kraje, jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Wielka Brytania. Długoterminowym celem jest również wprowadzenie aplikacji iWound jako standardu, który zostanie wdrożony w każdym szpitalu w Polsce.

„Połączenie obu spółek otwiera znacznie szerszy wachlarz możliwości wejścia na szeroko pojęty rynek i jego obsługi. Naszym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań medycznych, które wzajemnie się uzupełniają, zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania. Profil klienta oraz grupa docelowa naszych rozwiązań są bardzo zbliżone, co zdecydowanie umożliwi nam poszerzenie naszej dotychczasowej działalności” – komentuje Piotr Piątek z WARMIE, który znajdzie się w składzie zarządu nowego podmiotu.

„Decyzja o fuzji zapadła z powodu chęci uzyskania efektu synergii, który nastąpi przez połączenie uzupełniających się kompetencji obu firm na rynku medycznym. Plan ten został nakreślony znacznie wcześniej. Na potencjalne współdziałanie podmiotów wskazywał już w 2021 roku prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, który jest patronem i czynnym współzałożycielem obu firm. Zbliża się więc dzień, w którym plan stanie się rzeczywistością. Wynika to z osiągnięcia przez system iWound dojrzałości biznesowej i procesowej” – informuje Marcin Cieślak z Polmedi (iWound), który również wejdzie w skład zarządu nowej spółki.

Na rynku krajowym WARMIE jest już rozpoznawalną marką, wielokrotnie nagradzaną, np. w konkursie „Orzeł Innowacji” dziennika Rzeczpospolita czy też „Polską Nagrodą Innowacyjności 2022”. Ma również doświadczenie w produkcji i certyfikacji sprzętu medycznego. Wśród nich jest sensor temperatury WARMIE (będący wyrobem medycznym klasy 2B) wraz z dedykowanym oprogramowaniem, przeznaczonym do użytku domowego oraz stosowany w telemedycynie. Wyrób posiada certyfikat medyczny umożliwiający wprowadzenie go do obrotu na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Obecnie spółka pracuje nad certyfikacją urządzenia WARMIE Sterile, umożliwiającego umiejscowienie sensora w środowisku rany, przez co będzie możliwe szybkie wykrywanie zakażeń, poprzez miejscowy nagły wzrost temperatury. Poza pracami nad sensorem Spółka również realizuje badania w zakresie opracowania urządzenia nowej generacji do leczenia ran metodą podciśnieniową.

Z kolei głównym produktem Polmedi jest system telemedyczny iWound, dostępny w postaci aplikacji mobilnej i webowej. Służy on do leczenia ran przewlekłych, pooperacyjnych oraz zespołu stopy cukrzycowej. Umożliwia skrócenie czasu terapii leczenia rany, a także pozwala uniknąć zakażeń oraz innych powikłań. Stanowi usprawnienie pracy konsultantów (w tym lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów). Pozwala prowadzić do dwóch razy więcej pacjentów w tym samym czasie ze znacznie lepszymi efektami medycznymi w porównaniu z terapią tradycyjną. System otrzymał dwie ogólnopolskie nagrody.

„Po fuzji oprogramowania spółek są integrowane w jeden system z korzyścią dla dotychczasowych i przyszłych użytkowników. Polmedi wykorzystuje w tej kwestii doświadczenie WARMIE w zakresie certyfikacji produktów medycznych. Powstaje też wspólna baza kontaktów w branży medycznej, która zostanie w niedalekiej przyszłości wykorzystana do poszerzenia grupy odbiorców wszystkich produktów i usług” – dodaje Marcin Cieślak.

Połączenie spółek jest poniekąd efektem rozmów z międzynarodowymi inwestorami, którzy wyrazili zainteresowanie inwestycją w kompleksowe rozwiązanie obejmujące sprzęt medyczny (hardware WARMIE) i system telemedyczny (software iWound). Trwają rozmowy z podmiotami zainteresowanymi wspólnym projektem. Natomiast nowa spółka nie zamyka się na innych inwestorów.

„Spółka podejmuje ponadto prace badawczo-rozwojowe w celu zaistnienia na bardzo intratnym rynku leczenia podciśnieniowego ran w postaci zaoferowania własnego, innowacyjnego urządzenia do prowadzenia tego typu terapii. Każdy z wymienionych produktów jest na innym etapie rozwoju, co daje potencjalnym inwestorom stabilny i konsekwentny plan rozwoju spółki na najbliższe lata” – dodaje Piotr Piątek.

Połączenie Polmedi z WARMIE pozwala również na uczestnictwo w przetargach oraz zapytaniach ofertowych, które wcześniej były dla pojedynczych podmiotów niedostępne. Rozszerzenie oferty produktowej stwarza możliwość docierania do szerszych grup pacjentów. Nowy system otwiera też kanały komunikacji, które wcześniej nie były wykorzystywane. Wyniki testów terenowych wskazują, że punkty apteczne stanowią doskonałe miejsce do zdobywania informacji na temat aplikacji iWound, a Polmedi posiada odpowiednio dostosowaną ofertę dla tych placówek.

Nowe produkty i usługi zostały przetłumaczone na kilka języków dla zagranicznych rynków. Strategia zakłada ugruntowanie obecności w Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Estonii oraz w Wielkiej Brytanii. Wybór tych kierunków ekspansji wynika z wcześniejszego wprowadzenia do użytku sensora temperatury WARMIE właśnie w ww. krajach. Wdrożenia zaplanowane są na pierwszy kwartał 2024 roku, ze względu na różnice w formalnych strukturach opieki zdrowotnej w tych państwach oraz procesy legislacyjne. Początkowe działania obejmą wprowadzenie systemu iWound.

„Obecnie trwają prace nad certyfikacją urządzenia WARMIE w wersji sterylnej. Spółka oczekuje, że produkt pojawi się w sprzedaży w drugim kwartale 2024 roku. Ponadto realizowane są badania w zakresie opracowania urządzenia nowej generacji do leczenia ran metodą podciśnieniową. W 2021 roku otrzymaliśmy grant z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i prace zostały rozpoczęte” – informuje Piotr Piątek.

Plany krótkookresowe zakładają wprowadzenie na rynek nowej i ulepszonej wersji aplikacji, która była testowana przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dodatkowym zamierzeniem jest rozszerzenie zakresu terapii obsługiwanych w ramach samej aplikacji, skupiając się na terapii w przypadku stopy cukrzycowej oraz ran położniczych. Długoterminowym celem firmy jest uczynienie aplikacji iWound nieodłącznym elementem procesu leczenia ran w Polsce oraz ustanowienie jej jako standardu, który zostanie wdrożony w każdym szpitalu w kraju.

Źródło: isbzdrowie.pl

Przewiń do góry