Wdrożenie w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski

System iWound wdrożony w kolejnym szpitalu!! Tym razem system telemedyczny iWound wkroczył do Szpitala „Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie, pozwoli na lepsze przygotowanie pacjentów do operacji planowych. Zmniejszy ilość operacji przełożonych z powodu nieodpowiedniego przygotowania pacjenta. Zapewni w ten sposób pełniejsze wykorzystanie zdolności Szpitala i przyczyni się do polepszenia wyniku finansowego.

Pacjenci z ranami wypisani ze szpitala będą w dalszym ciągu mieli dostęp do opieki zdrowotnej realizowanej zdalnie, pozwoli to na uniknięcie sytuacji, gdy zaniepokojony pacjent traci czas i energię, niejednokrotnie reorganizując także życie bliskich, udaje się do szpitala tylko po to, żeby dowiedzieć się, że gojenie rany przebiega prawidłowo rzadziej też będą miały miejsce sytuacje odwrotne, gdy dzieje się cos niepokojącego,

a pacjent ze względu na utrudnioną mobilność, niechęć do "sprawiania problemu" zwleka z kontaktem z lekarzem. Dochodzi do poważnych powikłań, którym można by szybko zapobiec, gdyby pacjent zgłosił się kilka dni wcześniej na zmianę opatrunku, czy oczyszczenie rany. Gdy tylko personel medyczny stwierdzi, że dzieje się coś niepokojącego ze stanem pacjenta, będzie mógł go szybko wezwać na wizytę lub do wdrożenia antybiotykoterapii.

Przewiń do góry